HÃNG SIGMA ALDRICH – MỸ

Hãng Sigma-Aldrich có tới 190,000 sản phẩm (năm 2016). Danh mục đồ sộ của hãng cung cấp gần như đầy đủ cho nhu cầu sử dụng hóa chất của một phòng thí nghiệm. Ngoài ra hãng cũng có các loại thiết bị nhỏ và vật tư tiêu hao. Tập đoàn Sigma-Aldrich chú trọng cung cấp các lĩnh vực như hóa chất kiểm nghiệm, hóa chất tinh khiết, môi trường, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô động vật, nuôi cấy mô thực vật, sắc ký, chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật, chuẩn dược phẩm, khoa học vật liệu và các loại dụng cụ vật tư tiêu hao

Hãng Sigma-Aldrich có tới 190,000 sản phẩm (năm 20120). Danh mục đồ sộ của hãng cung cấp gần như đầy đủ cho nhu cầu sử dụng hóa chất của một phòng thí nghiệm.

Ngoài ra hãng cũng có các loại thiết bị nhỏ và vật tư tiêu hao.

Tập đoàn Sigma-Aldrich chú trọng cung cấp các lĩnh vực như hóa chất kiểm nghiệm, hóa chất tinh khiết, môi trường, vi sinh, sinh học phân tử, nuôi cấy mô động vật, nuôi cấy mô thực vật, sắc ký, chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật, chuẩn dược phẩm, khoa học vật liệu và các loại dụng cụ vật tư tiêu hao...

Thông tin liên hệ:

Để biết thêm thông tin và mua hàng, xin hãy liên hệ:

Email:sales.vina@chemos.com.vn ; tram.le@chemos.com.vn.
Tel: 028 22447999 - 028 38477024

Các tin liên quan:

Nhà phân phối

  • omni
  • sigma
  • labconco
  • grant
  • cole
  • labtech
  • buchi
  • Seta
  • Restek