CÁC PHỤ KIỆN THAY THẾ CHO THIẾT BỊ BUCHI-THỤY SỸ

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Sinh hóa Vina là nhà đại diện độc quyền cho hãng BUCHI Thụy Sĩ, Ngoài việc cung cấp tất cả các thiết bị của hãng BUCHI, chúng tôi còn cung cấp thêm các phụ kiện cho thiết bị của hãng Buchi Thuỵ Sĩ:

Item No.: 037377
037377 Set of sample tubes, glass, 300mL (4pcs) 

Item No.: 043332
043332 Splash protector, glass
for K-350, K-355, K-360, K-370, K-375 

Item No.: 11059690
11059690 Set of sample tubes, 300mL (20pcs) 

Item No.: 043982
043982 Set of sample tubes, 500mL (4pcs) 

Item No.: 11057442
11057442 Sample tubes micro (4pcs) 

Item No.: 004133
004133 Tubing, silicone, 6/9mm, 1m, transparent 

Item No.: 019002
019002 Connection piece, splash protector to suction tube 

Item No.: 003907
003907 Rubber bung gasket for splash protector
for B-324, B-339 

Item No.: 043068
043068 Rubber bung gasket with ring for splash protector
for splash protector of K-350, K-355, K-360, K-370 

Item No.: 043065
043065 Rubber bung gasket with threaded fixation ring
for splash protector of K-350, K-355, K-360, K-370 

Item No.: 11057035
11057035 Rubber bung gasket for K-375 

Item No.: 003577
003577 Cap nut, SVL22 

Item No.: 11056842
11056842 pH electrode for potentiometric titration
for K-375 

Item No.: 002073
002073 Gasket, SVL22, PTFE
with silicone bearing 

Item No.: 043187
043187 Set of accessories splash protector
for K-360, K-370 

Item No.: 019010
019010 Suction tube PTFE, 6.8/0.76mm, 275mm, white 

Item No.: 026128
026128 Sample tube, 500mL 

Item No.: 043585
043585 Set of accessories splash protector
for K-350, K-355 

Item No.: 043320
043320 Condenser, glass
for K-350, K-355, K-360, K-370, K-375 

Item No.: 043129
043129 Set of bent connectors with caps, EPDM (4pcs) 

Item No.: 043370
043370 pH electrode gel (without cable) for K-370 

Item No.: 043116
043116 Gasket for 3rd party adapter 

Item No.: 004113
004113 Tubing, Nyflex, 8/14mm, transparent 

Item No.: 026013
026013 Unisil tubing, silicone, 6/10mm, semi-transparent 

Item No.: 043356
043356 One-way valve, Ø7mm, PP 

Item No.: 11057361
11057361 Distillate outlet pipe, 8/9mm, 195mm, PTFE 

Item No.: 11057039
11057039 Holder for seal, incl. plastic ring
for K-375 

Item No.: 015543
015543 Receiving vessel, glass, 330mL
for B-323, B-324, B-339 

Item No.: 043590
043590 Splash protector, plastic
for K-350, K-355, K-360, K-370, K-375 

Item No.: 043569
043569 Distillate outlet tube, 9/10mm, 265mm, PTFE 

Item No.: 043173
043173 Set of titration tubings for K-370
connection tubing (1pcs), dosage tubing (1pcs) 

Item No.: 003512
003512 Sher indicator, 100mL 

Item No.: 043185
043185 Chemical supply tubing, Nylflex, 5/10mm, 5m 

Item No.: 036900
036900 Splash protector, glass
for B-324, B-339, K-314 

Item No.: 11056590
11056590 Stirrer for K-375
complete stirrer including connection cable 

Item No.: 043039
043039 Holder for 6 sample tubes 

Item No.: 043841
043841 Hose clamp, Ø11.9mm 

Item No.: 003549
003549 Cap nut, SVL15 

Item No.: 11058428
11058428 Set of gaskets for K-375 condenser 

Item No.: 037780
037780 Cooling water tubing, nylflex, 13/19mm, 1500mm
including G3/4", G1/2", pressure ring (2pcs) 

Item No.: 004139
004139 Cooling tubing, silicone, 4/7mm, 1m
semi-trasnparent 

Item No.: 11058157
11058157 Tubing, silicone, 8/12mm, 1.8m, flexible 

Item No.: 043689
043689 Tubing, unisil, 6/8mm, 970mm, white 

Item No.: 043439
043439 Tubing, silicone, 10/14mm, 1.8m, transparent 


Item No.: 043205
043205 Connection piece, Ø12mm to Ø14mm 

Item No.: 043119
043119 Suction tube, 3rd party 

Item No.: 040043
040043 Set of seals for cooling water tubing
EPDM (2pcs), NBR (2pcs) 

Item No.: 033763
033763 Power cable, 3 pole, 230V, plug C15 

Item No.: 11056031
11056031 Dip tube, PVDF, 5/10mm, 285mm 

Item No.: 043586
043586 Set of hose clamps, Ø7.6mm (5pcs), Ø9.6mm (5pcs)
Ø10.7mm (5pcs), Ø11.9mm (5pcs)

 

Và hàng nghìn phụ kiện khác.

Thông tin liên hệ:

Để biết thêm thông tin và mua hàng, xin hãy liên hệ:

Email:sales.vina@chemos.com.vn ; tram.le@chemos.com.vn.
Tel: 028 22447999 - 028 38477024

Các tin liên quan:

Nhà phân phối

  • cole
  • BUCHI new LOGO
  • MERCK
  • SIGMA
  • Restek