• Pinnacle DB C18 column (USP L1)

Pinnacle DB C18 column (USP L1)

 • Mã sản phẩm:

 • Nhà sản xuất: Restek - Mỹ

 • Giá :

  Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng: 0989504115

 

-   Kích thước hạt (particle size): 1.9μm, 3μm, or 5μm, spherical.

-   Kích thước lỗ (pore size): 140Å.

-   Phần trăm carbon (carbon load): 11% .

-   Endcap: yes.

-   Khoảng pH (pH range): 2.5 to 8.

-   Nhiệt độ hạn chế (temperature limit): 80°C.

-   Cột có pha tương tự (Similar phases): Hypersil BDS C18, Zorbax Eclipse XDB-C18, Spherisorb ODS.

-   Ứng dụng: Thích hợp cho một khoảng rộng các hợp chất, từ acid đến bazo yếu.

-   Kích thước:

· Chiều dài (length): 30mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm.

· Đường kính trong (ID): 1.0mm, 2.1mm, 3.2mm, 4.6mm.Nhà phân phối

 • omni
 • sigma
 • labconco
 • grant
 • cole
 • labtech
 • buchi
 • Seta
 • Restek