• Pinnacle® DB Aqueous C18 Columns (USP L1)

Pinnacle® DB Aqueous C18 Columns (USP L1)

 • Mã sản phẩm:

 • Nhà sản xuất: Restek - Mỹ

 • Giá :

  Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng: 0989504115

-   Kích thước hạt (particle size): 1.9μm, 3μm, or 5μm, spherical.

-   Kích thước lỗ (pore size): 140Å.

-   Phần trăm carbon (carbon load): 6% .

-   Endcap: yes.

-   Khoảng pH (pH range): 2.5 to 8.

-   Nhiệt độ hạn chế (temperature limit): 80°C.

-   Các pha tương tự: Aquasil C18, AQUA C18, Hypersil Gold AQ, YMC ODS-Aq.

-   Dùng phân tích các hợp chất phân cực, thích hợp với pha động có chứa hàm lượng nước cao ( tới 100%).

-   Kích thước:

o       Chiều dài (length): 30mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm.

o       Đường kính trong (ID): 1.0mm, 2.1mm, 3.2mm, 4.6mm.

 

Nhà phân phối

 • omni
 • sigma
 • labconco
 • grant
 • cole
 • labtech
 • buchi
 • Seta
 • Restek