• Allure® Aqueous C18 Columns (USP L1)

Allure® Aqueous C18 Columns (USP L1)

 • Mã sản phẩm:

 • Nhà sản xuất: Restek - Mỹ

 • Giá :

  Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng: 0989504115

Excellent Columns for LC/MS and ELSD
 

-   Kích thước hạt (particle size): 5μm, dạng hình cầu.

-   Kích thước lỗ (pore size): 60Å.

-   Endcap: no.

-   Khoảng pH (pH range): 2.5 to 8.

-   Nhiệt độ hạn chế (temperature limit): 80°C.

-   Đây là loại cột có thời gian lưu lớn và có độ chọn lọc đối với các phân tích các hợp chất phân cực, bao gồm các acid phân cực, bazo mạnh đã được khử hoạt tính. Thích hợp với pha động có hàm lượng nước cao (tới 100%),

-   Kích thước:

-   Chiều dài (length): 30mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm.

-   Đường kính trong (ID): 1.0mm, 2.1mm, 3.2mm, 4.6mm. 

Nhà phân phối

 • omni
 • sigma
 • labconco
 • grant
 • cole
 • labtech
 • buchi
 • Seta
 • Restek