• Ultra C18 Columns (USP L1)

Ultra C18 Columns (USP L1)

 • Mã sản phẩm:

 • Nhà sản xuất: Restek - Mỹ

 • Giá :

  Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng: 0989504115

-    Kích thước hạt (particle size): 3 μm hoặc 5μm, dạng hình cầu.

-    Kích thước lỗ (pore size): 100Å.

-    Endcap: fully endcapped

-    Khoảng pH (pH range): 2.5 đến 8.

-    Nhiệt độ hạn chế (temperature limit): 80°C.

-    Các pha tương tự: AQUA C18, Aquasil C18, Hypersil Gold AQ, YMC ODS-Aq

-    Đây là cột pha đảo dùng phổ biến nhất

-    Kích thước:

-   Chiều dài (length): 30mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm.

-    Đường kính trong (ID): 1.0mm, 2.1mm, 3.2mm, 4.6mm. 

Nhà phân phối

 • omni
 • sigma
 • labconco
 • grant
 • cole
 • labtech
 • buchi
 • Seta
 • Restek