• Thiết bị xác định hàm lượng nhựa thực tế, độ tạo keo

Thiết bị xác định hàm lượng nhựa thực tế, độ tạo keo

 • Mã sản phẩm:

 • Nhà sản xuất: Stanhope Seta - Anh

 • Giá :

  Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng:

Đáp ứng theo tiêu chuẩn : ASTM D381- TCVN 6593:2000 

Nhà phân phối

 • omni
 • sigma
 • labconco
 • grant
 • cole
 • labtech
 • buchi
 • Seta
 • Restek