• Thiết bị xác định hàm lượng nhựa thực tế, độ tạo keo

Thiết bị xác định hàm lượng nhựa thực tế, độ tạo keo

  • Mã sản phẩm:

  • Nhà sản xuất: Stanhope Seta - Anh

  • Giá :

    Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng:

Đáp ứng theo tiêu chuẩn : ASTM D381- TCVN 6593:2000 

Nhà phân phối

  • cole
  • BUCHI new LOGO
  • MERCK
  • SIGMA
  • Restek