• Thiết bị xác định khối lượng riêng

Thiết bị xác định khối lượng riêng

  • Mã sản phẩm:

  • Nhà sản xuất: Stanhope Seta - Anh

  • Giá :

    Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng:

Đáp ứng theo tiêu chuẩn : ASTM D1298, D1657… 
Nguồn :Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Sinh Hóa Vina (Vina Chemoscience).

Nhà phân phối

  • cole
  • BUCHI new LOGO
  • MERCK
  • SIGMA
  • Restek