• Thiết bị xác định khối lượng riêng

Thiết bị xác định khối lượng riêng

 • Mã sản phẩm:

 • Nhà sản xuất: Stanhope Seta - Anh

 • Giá :

  Liên Hệ

Liên hệ đặt hàng:

Đáp ứng theo tiêu chuẩn : ASTM D1298, D1657… 
Nguồn :Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Sinh Hóa Vina (Vina Chemoscience).

Nhà phân phối

 • omni
 • sigma
 • labconco
 • grant
 • cole
 • labtech
 • buchi
 • Seta
 • Restek